Janusz Zenon Michalski

Janusz Zenon Michalski to ceniony nauczyciel akademicki, historyk oraz dziennikarz, którego zainteresowania koncentrują się głównie wokół tradycji niepodległościowych, ze szczególnym naciskiem na życie i czyny Józefa Piłsudskiego. Jego dorobek obejmuje ponad sto artykułów dotyczących tradycji niepodległościowych. W 1988 roku wydał książkę zatytułowaną "Siwy Strzelca strój", która cieszyła się dużym powodzeniem, doczekując się dwóch edycji o łącznym nakładzie sto czterdzieści tysięcy egzemplarzy. Michalski kontynuował swoje badania nad postacią Józefa Piłsudskiego, publikując kolejne książki, takie jak "Kobiety, które kochał" w 1992 roku oraz "Królom był równy" Autor otrzymał wyrazy uznania od samego Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za przypomnienie Polakom o wybitnym Synu Ojczyzny. W 1997 roku ukazała się jego książka "Aby była niepodległa", poświęcona zmaganiom o byt niepodległy w historii Polski. 12 maja 1995 roku miała miejsce prapremiera sztuki teatralnej Michalskiego pt. "Dyktator" w łódzkim Nowym Teatrze, będącej pierwszym dziełem scenicznym o Pierwszym Marszałku Polski. W 1998 roku wydał "Wiara i Naród", za co otrzymał podziękowanie i błogosławieństwo od Ojca Świętego Jana Pawła II. Docent Zenon J. Michalski pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, co świadczy o jego zaangażowaniu w dziedzinie upamiętniania oraz kultywowania dziedzictwa niepodległościowego Polski.

Wiersz napisany na przyjazd Jana Pawła II w 1998 r.

"Przyjeżdża, więc w skupieniu pochylone głowy, Z powagą chwili godną - a przecież radośnie. I dzwony z wież kościołów jakby biły głośniej Zwiastując, że przybywa Następca Piotrowy.

Do Polski z Watykanu droga jest daleka Ale bliska, gdy milej Ojczyzny spragniony, Powraca w dom rodzinny pielgrzym utrudzony, Powraca w kraj ojczysty, który wiecznie czeka.

Ojcze Święty, niewiele zostało przed nami Z drugiego lat tysiąca - wkrótce czas przełomu. Pomóż udobrzyć życie w naszym polskim domu, Byśmy wchodząc w czas nowy - egzamin zdali sami

Patrz Ojcze na złączone modlitewnie dłonie. Jak nigdzie tak tu splotła się z narodem wiara. Choć złe nie śpi - On żyć po Bożemu się stara Zwłaszcza teraz, gdy Polak na Piotrowym tronie.

Idą czasy, o których ludziom się nie śniło, Że się przydarzyć mogą na tym Bożym świecie Ty nas wprowadzisz Ojcze w Trzecie Tysiąclecie, Które wypełnią Wiara, Nadzieja i Miłość."

Janusz Zenon Michalski